ДГ "Мир"
Детска градина в град Дунавци

Дневен режим

Дневен  режим Детска градина "Мир"-гр.Дунавци

7.00-8.30ч. Прием на деца и утринно раздвижване

8.30-9.00ч. Подготовка за закуска и закуска

9.00-11.00ч. Педагогически ситуации в зависимост от възрастовата група и седмичното разпределение

11.00-12.00ч. Игри на открито и други занимания с децата

12.00-12.30ч. Подготовка за обяд и обяд

12.30-15.00ч. Подготовка за сън и сън

15.30-15.55ч. Тоалет и слетобедна закуска

15.55-16.00ч. Подвижни игри

16.00-18.00ч Свободни игри и изпращане на деца