ДГ "Мир"
Детска градина в град Дунавци

За нас

Детска градина "Мир"-гр.Дунавци е открита 1973г. Детската градина има 5 групи с общо 125 деца от 2 до 7 годишна възраст.Има 10 педагогически специалиста и 10 човека обслужващ персонал.

Работно време на ДГ е от 6.00ч до 18.00ч

Детската градина има направен ремонт през 2009г. по ОП"Регионално развитие", има сменена дограма,подмяна на покрив и външно саниране.

Целта на Детската градина е образователна интеграция на децата от етнически малцинства и намаляване на дела на децата преждевременно напуснали образователната система.